Ret BBR-oplysninger for din bolig?

 

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR

Gå til Ret BBR

  
OBS!

Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR. Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT - Læs mere her...

Hvad er BBR?

BBR er en forkortelse af Bygnings- og Boligregistret. Registret indeholder oplysninger om bygninger og tekniske anlæg.  Det kan f.eks. være oplysninger om bygningsarealer, anvendelse, tag- og vægmateriale, varme, olietanke, vindmøller m.v.

Hvad anvendes oplysningerne til?

Oplysningerne anvendes blandt andet i forbindelse med:

Ejendomsvurderingerne
Køb- og salg af fast ejendom
Beregning af husleje og boligsikring
Optagelse af lån
Forsikringsspørgsmål.

Herudover er BBR-registret en vigtig brik ved beregning af Skive Kommunes tilskud fra Staten.

Hvem har ansvaret for at oplysningerne i BBR er korrekte?

Det er ejers ansvar. Dette fremgår af Bekendtgørelse nr. 1028 af 12. december 2002. Kommunen kan udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis ejer ikke meddeler fejl eller ændringer rettidigt eller, hvis der er opgivet urigtige oplysninger.

Yderligere oplysninger om BBR kan findes på www.bbr.dk

Den 1. juli 2011 er Bygningsreglementet ændret. Ændringen betyder, at visse småbygninger under 35 m² (20 m² for rækkehuse) ikke kræver byggetilladelse, men du har stadig pligt til at kontakte BBR-myndigheden og meddele ændringen så registrering i BBR svarer til de faktiske forhold.

NB. Se nærmere under "byggeansøgning".

Publiceret 22-01-2014