Affaldsplan

Skive Kommune har udarbejdet en ny affaldsplan i samarbejde mellem de 4 kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, og er enslydende i de 4 kommuner.

Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald. Affaldsplanen er udarbejdet med baggrund i den af regeringen udsendte plan for affald " Danmark uden affald".

Her lægges der op til en ny tilgang til håndtering af affaldet. Affald skal fremover betragtes som en potentiel ny ressource og derfor lancerer Regeringen deres plan under navnet "Ressourcestrategi for affaldshåndtering". Regeringen har en forventning om, at arbejdet med ressourcestrategien som minimum resulterer i 50% genanvendelse af affald fra husholdningerne i 2022.

Affaldsplanen er opdelt i to dele:

  1. en målsætnings- og planlægnings del, som kort beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode. Mange af initiativerne består af undersøgelser som skal give grundlag for at vurdere om der skal laves ændringer i kommunens ordninger.

  2. en kortlægnings del som opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi


Klik her for at læse affaldsplan 2015-2024

 

Publiceret 31-05-2018