Affaldsgebyrer

Affaldsgebyret for borgere består af følgende gebyrer:

  • Administrationsgebyr
  • Genbrugsgebyr
  • Forbrugsgebyr

Administrationsgebyr

Skive Kommune skal jf. Affaldsbekendtgørelsen opkræve et administrationsgebyr hos alle virksomheder i kommunen.

Administrationsgebyret dækker kommunens generelle udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv, herunder udarbejdelse af erhvervsregulativ, affaldsplaner, affaldsdata, information m.m.

Administrationsgebyret dækker ikke adgang til genbrugspladserne eller andre kommunale affaldsordninger.

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen kan der i helt særlige tilfælde søges om fritagelse for administrationsgebyret. Dette kan du læse om på nomi4s’ hjemmeside www.nomi4s.dk under aktuelt og nyheder.

Ansøgningsskemaet til fritagelse for administrationsgebyret ved at klikke her.

Faktura vedrørende administrationsgebyret fremsendes særskilt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Genbrugsgebyr

Genbrugsgebyret dækker udgifterne til drift af genbrugspladserne, storskraldsordningen, tilskud til spejderordning, problemaffaldskasse, kompostbeholdere.

Forbrugsgebyr

Forbrugsgebyret vedrørende dagrenovation betales i forhold til den valgte beholdertype/sæk og tømningshyppighed. Alle gebyrer skal som udgangspunkt betales, men der findes muligheder for fritagelse for gebyrer. Læs mere om dette og se gebyrpriser på nomi4s`s hjemmeside.

 

Publiceret 12-03-2019