Sct. Hans bål og bålpladser

Det er tilladt at lave Sct. Hans bål af rent og tørt træ på Sct. Hans aften.

Hvis bålet skal laves på offentligt areal, skal man have tilladelse fra Skive Kommune. Kontakt Kent Alex Larsen på keal@skivekommune.dk eller 99153665 vedr. tilladelse. Der skal søges om tilladelse senest 4 uger før Sct. Hans.

Offentlige arealer må ikke anvendes til oplagring eller henkastning af affald. Dette gælder også træaffald, som skal anvendes til Sct. Hans bål. Træaffald må derfor kun oplægges på offentlige arealer i perioden fra 1. juni og indtil Sct. Hans aften.

Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og i folderen "Regler for afbrænding i Skive Kommune".

Regler og afstandskrav gælder både Sct. Hans bål på privat og offentlig grund. Grundejere skal især være opmærksomme på, at der i private haver, sommerhusgrunde eller kolonihaver kan være brændbar vegetation i form af sammenhængende bevoksninger i nærheden, og der derfor ikke er tilladt at lave Sct. Hans bål.

Bålpladser

Det er tilladt at anvende rent, tørt og ubehandlet træ på små private bålpladser. Man skal dog være opmærksom på at afstandskrav eller røggener kan forhindre, at der kan laves bålpladser i bebyggede områder.

Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og i folderen "Regler for afbrænding i Skive Kommune".

"Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Folderen: "Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Regler for afbrænding i Skive Kommune

Publiceret 31-05-2018