Afbrænding

Afbrænding af affald er som hovedregel kun tilladt på dertil godkendte anlæg. Det betyder som udgangspunkt at private borgere ikke må brænde deres affald, herunder haveaffald.

Der gælder dog nogle undtagelser fra det generelle forbud mod afbrænding. Der kan f.eks. nævnes at rent, tørt og ubehandlet træ må anvendes som brænde på private bålpladser, til Sct. Hans bål, i brændeovne eller i kraft og/eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel og at haveaffald må afbrændes i landzone i vinterperioden.
Undtagelserne fra det generelle forbud er nærmere beskrevet i underafsnit til denne side og i folderen "Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Ved en enhver afbrænding er den ansvarlige for afbrændingen ansvarlig for at gældende regler for afbrænding og afstandskrav er overholdt. Disse regler er beskrevet i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. eller i andre bekendtgørelser, som omfatter særlige typer afbrænding. Se link boks nederst på siden

Kommunen anbefaler, at have- og parkaffald fra pasning af grønne områder genanvendes på stedet som jordforbedrende materiale, enten ved kompostering af affaldet eller ved flisning. Alternativt kan det afleveres til kompostering på kommunes genbrugspladser.

Skive Kommunes Beredskab kan forbyde enhver afbrænding i det fri, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

"Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Folderen: "Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Folder - Regler for afbrænding.pdf

Publiceret 12-09-2019