Danmark har mange gode adresser. Men enkelte steder er der stadig hvide pletter på landkortet. Derfor gør Skive Kommune nu en aktiv indsats, som en del af en landsdækkende kampagne, for at få rettet op på fejl og mangler i Danmarks officielle adresse register. Det vil betyde at det bliver nemmere for bl.a. ambulancen, postbuddet, hjemmeplejen og taxien at finde frem.

Unavngivet.jpg

Store fordele ved gode adresser

Vi ved, at der kan mangle adresser i kolonihaver, i butikscentre, på hospitaler, skoler, institutioner og store industriområder. Og det kan skabe problemer  hvis der kun er en enkelt eller ganske få adresser i et stort område med mange bygninger. F. eks. kan ambulance, brandvæsen og politi have svært ved at finde frem.

Nøjagtige adresser er ikke bare nyttige i en akut situation, men også i det daglige, når post og pakker skal bringes ud, når taxien eller hjemmeplejen skal finde frem ved hjælp af GPS eller når venner og familie skal på besøg. Også virksomhederne får flere fordele af de opdaterede adresser, fordi det gør det lettere for kunder og leverandører at finde frem.

Hvad er målet?

Målet er, at Danmarks adresser bliver så komplette, at de kan fungere som et effektivt, fælles grundlag for alle adressebrugere. Adresserne skal være så dækkende, at de offentlige grundregistre (CPR, CVR, BBR osv.) kan bruge dem som fælles facitliste. Eksempelvis skal alle virksomheder registrere sig på en gyldig adresse i virksomhedsregisteret, CVR, ligesom alle borgere skal folkeregistrere sig på en gyldig adresse i folkeregisteret, CPR.

Der vil således ikke længere være behov for, at de enkelte myndigheder og virksomheder selv tilføjer og vedligeholder adresser i egne, hjemmelavede adresseregistre. Mangler der en adresse, skal det være nemt at meddele dette til kommunen, så adressen rettes ved kilden, og alle straks får glæde af den korrekte adresse.

Fakta – hvad kan du selv gøre

  • Kommunen kontakter dig, hvis du skal have en supplerende adresse. Som hovedregel skal du altså ikke selv gøre noget for at sikre, at din adresse bliver præcis.
  • For at du også selv kan få gavn af forbedringerne, skal du opdatere data i dit GPS-system efter producentens anvisninger. Nyere GPS-systemer og de fleste smartphones opdaterer dog automatisk.
  • Er dit husnummerskilt tydeligt? Husk at synlige adresser er Danmarks bedste vejviser.
  • Husk at der er ejers ansvar at opsætte synlige og letlæselige husnummerskilte, som passer med de adresser, kommunen har fastsat.

Er der fejl i adressen kontakt da kommunen på tek@skivekommune.dk

Vil du vide mere om Danmarks adresser?

Læs mere om adresser på danmarksadresser.dk og se om prikken på kortet er sat det rigtige sted og din adresse dermed er korrekt registreret.

danmarksadresser.dk

 

 

Publiceret 16-10-2014