Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes god service med borgeren i centrum.

Borgerrådgiveren kan behandle klager over

  • Sagsbehandling
  • Personalets adfærd
  • Udførsel af praktiske opgaver
  • Diskrimination

COVID-19

Skive Kommunes borgerrådgiverfunktion følger Regeringens vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund.

Som den resterende del af den offentlige sektor vil Borgerrådgiverfunktionen igen være fysisk til stede på kommunen. Det følger dog af retningslinjerne at fysiske møder skal holdes på et minimum og kun når det vurderes for nødvendigt.

Derfor er udgangspunktet fortsat, at samtaler med Borgerrådgiveren foregår digitalt. Efterfølgende vil der være mulighed for personlige møder med borgerne og som sagt kun efter forudgående aftale med Borgerrådgiveren.

Såfremt du ønsker at tale med en Borgerrådgiver, så kan man kontakte os via telefon og mail og anmode om, at vi tager kontakt til dig.

Du kan kontakte følgende Borgerrådgiver:

Borgerrådgiver Tanja Kallehauge

Telefon: 3069 6104

E-mail: takh@skivekommune.dk

 

Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard

Telefon: 4012 3741

E-mail: niab@skivekommune.dk

 

Borgerrådgiver Jesper Cortes

Telefon: 2444 4921

E-mail: jeco@skivekommune.dk

 

Eller E-mail: borgerraadgiver@skivekommune.dk

Mere information

Det her er en helt ekstraordinær situation, og vi opfordrer til tålmodighed. Der er henvises til yderligere information på https://www.skive.dk/

 

Publiceret 24-10-2019