Sundhedsplejen yder sundhedspleje, vejledning og forebyggelse til familier med børn i alderen 0 – 16 år (fra graviditet til de unge forlader folkeskolen).

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle nyfødte børn, og møder alle børn igen i 0. klasse, 1. klasse, 6. klasse og i udskolingen. 

Sundhedsplejen giver ekstra støtte og vejledning til familier, der har behov for det, efter aftale med jer.

Sundhedsplejerskerne tilbyder bl.a.:

  • Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre
  • Sundhedspleje til alle nyfødte i barselsperioden
  • Støtte til familiedannelse og tilknytning mellem barn og forældre
  • Funktionsundersøgelser og trivselssamtaler med skolebørn
  • Støtte, udredning og opfølgning for sundhedsmæssigt truede børn og unge, herunder overvægtige
  • Rådgivning og vejledning af skoler og dagtilbud
  • Samarbejde omkring de udsatte familier

 

Link til Sundhedsplejens hjemmeside

Klik her

Publiceret 21-01-2016