Herunder er reglerne for afstande mellem skole og hjem:

  •           2 ½ km i børnehaveklasse og på 1. - 3. klassetrin
  •           6 km på 4. - 6. klassetrin
  •           7 km på 7. - 9. klassetrin
  •           9 km i 10. klassetrin 

Der er frit skolevalg i Skive Kommune, men vælger du som forælder en anden skole end distriktskolen, skal du selv sørge for transport af dit barn.   

Hvem vurderer om skolevejen er trafikfarlig?

Kommunen sørger for transport af elever, hvis dele af skolevejen er trafikfarlig.

Du kan henvende dig til skolen, hvis du mener dit barns skolevej er trafikfarlig. Skive Kommune kontakter politiet, som vurderer om skoleveje er trafikfarlige. Denne vurdering sker på baggrund af vejenes bredde, om der er fortov eller cykelsti, trafikmængde, antal lastbiler, hastighed samt ulykkesstatistik. Politiets vurdering kan være forskellig i forhold til de enkelte klassetrin. 

 

 

Publiceret 16-01-2014