Der har tidligere været udarbejdet politisk besluttede it-strategier for hhv. skole og dagtilbud. Begge er ”udløbet” og har derfor skulle revideres og fornyes i en samlet handleplan for it og digitale teknologier, 0-18 år.
I 2016 besluttede det daværende udvalg gå bort fra sektorpolitikker og strategier og i stedet udarbejde handleplaner, som skal tage afsæt i visionerne i den Sammenhængende Børnepolitik i Skive Kommune.
Handleplanen skal være med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbud, skole og fritidsliv i forhold til it og digitale teknologier.
Formålet er, at it og digitale teknologier bliver en naturlig del af børnenes læring, udvikling og trivsel, således at børnene opnår digitale kompetencer (= tekniske færdigheder og digital dannelse) med henblik på at ruste dem til at beherske det 21. århundredes digitale kompetencer.

Publiceret 21-03-2018