Bevæggrundene for handleplanen bygger på folkeskolereformens lovkrav om 45 minutters bevægelse samt dagtilbudslovens læreplanstemaer

Bevægelse kan ikke stå alene, men skal tænkes ind i aktiviteter, leg, fag og sammenhænge i dagtilbud og skole.

Bevægelse fremmer blandt andet  læring, koncentrationsevne, sprogudvikling, evnen til at fortolke og tænke abstrakt.

Bevægelse skal derfor indgå som et naturligt element i dagtilbuddets hverdag og undervisningen i skolen.

Handleplanen henvender sig til ledere, medarbejdere og forældre i dagtilbud og skole.

Handleplanen er dynamisk og opdateres løbende

   

Publiceret 10-10-2019