Læs om hvordan du bruger SSP

KLIK HER

 

SSP er til for at forebygge ungdomskriminalitet, og det kan du/I hjælpe med.

Ser du unge under 18 år begå noget ulovligt, så kontakt fritidsvejlederen på elevens skole. Fritidsvejlederen kontakter så forældrene, eleven og de øvrige partnere i SSP. Kontaktinformationer kan du finde i folderen 'Sådan bruger du SSP', som der linkes til nederst på siden her.

Du vil som meddeler altid få en tilbagemelding.

SSP kan gøre noget ekstra som politiet ikke kan alene

I Skive er det muligt at drøfte en sag med fritidsvejlederen på elevens skole. Herefter behandles sagen indenfor SSP og ikke som en politisag. Når sagen løses i SSP bliver der taget hånd om kriminaliteten, men den unge bliver ikke registreret i det almindelige politisystem. Erfaringen viser at gentagelser af kriminaliteten nedsættes meget gennem denne ordning.

Grov kriminalitet, f. eks. sædelighedsforbrydelser og større berigelsesforbrydelser, kan ikke

behandles som en SSP-sag.

Anvend SSP-systemet i Skive Kommune, - det virker!


Kontaktinformationer på Skive Kommunes SSP-koordinator kan du finde her på siden.

Kontaktliste - SSP netværket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til hjemmesiden "Forebyggelse- SSP"

Forebyggelse - SSP

Publiceret 13-03-2014