Møde og aftale om samarbejdet:

De fleste gange PPR involveres i samarbejdet omkring jeres barn sker det ofte ved deltagelse på et stafetlogmøde, hvor det videre forløb aftales.

I PPR kan vi bl.a. tilbyde:

  • råd og vejledning til det pædagogiske personale på skolen, børnehaven, sundhedsplejen eller dagplejen
  • nærmere undersøgelse af barnets samlede situation.
  • observation af den hverdag, som barnet er del af
  • forslag til hvad der kan hjælpe barnet til en bedre trivsel og udvikling
  • rådgivning til forældre

 Vi indgår derfor i samarbejdet med de nære voksne omkring barnet og fremmer de mange veje til barnets læring, udvikling og trivsel.

PPR har fokus på:

- udvide perspektiver

- give håb og få øje på nye muligheder

- hjælp til selvhjælp

                 Some description

 

 

Publiceret 08-08-2019