"Børns reaktioner er altid meningsfulde"

 PPR består af psykologer, tale/hørekonsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læsekonsulenter som indgår i samarbejde med forældre, skoler, daginstitutioner, dagplejer, sundhedsplejersker.

PPR går på to ben. Dette betyder, 1: at vi primært involveres i samarbejdet omkring børn og unge i sårbare situationer 2: har fokus på at understøtte fælleskaber for alle.

Visionen i Skive Kommunes børnepolitik lyder:

Alle børn skal opleve:

 At trives

 At udvikle sig til den bedste udgave af sig selv

 At indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber

"PPR´s kerneopgave er at understøtte børn og unges muligheder for at deltage i lærende, udviklende og dannende fællesskaber"

 

 

 

 

                Some description

 

 

Publiceret 08-08-2019