At være ramt af hjerneskade er svært for både den ramte og pårørende. Der er mange ting, der ændrer sig i hverdagen.

I sygdomsforløbet kan det være svært at gennemskue hvilke tilbud der findes, og i hvilken rækkefølge tilbuddene skal komme i den aktuelle situation.

Skive Kommunes hjerneskadekoordinator er med til at skabe sammenhæng i overgangen mellem hospital og kommune. Hjerneskadekoordinatoren samler trådene omkring dit sygdomsforløb, så du får rette indsats på rette tidspunkt.

Hjerneskadekoordinatoren er den første, du skal henvende dig til, hvis du bor i Skive Kommune og du eller dit barn har en hjerneskade.

 

Børn og Unge

Der er mange fagpersoner i et forløb til et barn eller en ung med hjerneskade. De kan være svære at holde styr på for dig som forælder, samtidig med at din hverdag ikke er så lige til.

Derfor er der i Skive Kommune en hjerneskadekoordinator. Hjerneskadekoordinatorens opgave er at være den første indgang i det kommunale system. Koordinatoren skal sørge for, at alle bliver taget godt imod og skal hjælpe dig med at komme i kontakt med det rigtige faglige team, for at komme godt fra start.

 

Senhjerneskadet / Erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke. Når du får en senhjerneskade er der mange ting, der ændrer sig, og det kan være svært at overskue det hele. Det er derfor vigtigt med den rette indsats på det rette tidspunkt.

Skive Kommunes hjerneskadekoordinator kan blandt andet hjælpe dig ved at:

  • Rådgive og vejlede dig og dine pårørende i at håndtere ændrede livsvilkår i forhold til familie-, arbejds- og fritidslivet.
  • Koordinere hvis der er flere fagpersoner og instanser involveret i dit forløb.
  • Give information om hvilke tilbud der findes og hvilke er relevante for dig.
  • Hjælpe med kommunikationen mellem dig og det offentlige. Både som kontaktperson og ved at deltage i møder.

Hjerneskadekoordinatorens tilbud henvender sig til borgere over 18 år. Du kan læse mere om, hvad hjerneskadekoordinatoren kan gøre for dig og generelt om rehabiliteringsforløb i Skive Kommune. Se en animeret udgave af rehabiliteringsforløbet og en video om senhjerneskadede Rasmus i linkene nederst på siden.

 

Som pårørende

Som pårørende kan det være rart at have nogen at snakke med. Derfor har vi i Skive Kommune to pårørendegrupper, hvor du kan komme og snakke med andre pårørende. Der vil også være mulighed for rådgivning og undervisning.

  • Frirummet er en støttegruppe for børn og unge, som er pårørende til en senhjerneskadet.
  • Samtalecaféen er en støttegruppe til voksne, som er pårørende til en senhjerneskadet.

Begge støttegrupper er lavet i et samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Du kan læse mere om støttegrupperne ved at følge linkene i boksen herunder:

 

 

 

Publiceret 02-09-2019