Hvornår kan vi hjælpe

Rådgiverne kan altid tilbyde vejledning og rådgivning omkring problemer i forhold til børn, unge og familier.

Hvis du har behov for hjælp eller støtte ud over rådgivning, skal der ifølge lov om social service foretages en børnefaglig undersøgelse.

Den børnefaglige undersøgelse skal sikre, at vi har et så godt billede som muligt af de udfordringer du, dit barn og din familie har - inden der træffes afgørelse.

Undersøgelsen skal gennemføres inden der er gået fire måneder, fra vi bliver opmærksom på behovet for støtte.

Undersøgelsen skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges:

• Udvikling og adfærd
• Familieforhold
• Skoleforhold
• Sundhedsforhold
• Fritidsforhold og venskaber
• Andre relevante forhold

Det betyder, at vi skal forsøge at komme hele vejen rundt om dit barn, og få et billede af både hans eller hendes familieforhold, netværk, sundhed og sociale forhold.

Undersøgelsen vil altid indeholde en samtale med barnet selv.

 

Du kan læse meget mere om den børnefaglige undersøgelse på dette link.

Ankestyrelsen - Undersøgelse af om et barn eller ung trænger til særlig støtte - børnefaglig undersøgelse

 

Publiceret 17-03-2014