Problemer i familien kan f.eks. handle om dårlig trivsel, sociale problemer eller voldsomme konflikter i hjemmet.

Vores udgangspunkter er altid børnene og de unge, og vi kan kun hjælpe, hvis dine problemer vedrører børn eller unge.

Du kan selv kontakte os, hvis du er bekymret for dit barns trivsel.  Sommetider er det skolen eller børnehaven, der foreslår, at du kontakter os, hvis de voksne, der møder dine børn der tænker, at vi kan hjælpe jer til at få en bedre hverdag.

Du kan få rådgivning og vejledning om, hvad du selv kan gøre for at løse problemerne i familien.  Vi kan også hjælpe dig med at få kontakt til f.eks. PPR eller Sundhedsplejen, hvis vi tror, du og dit barn kan have glæde af det.

Det er altid vigtigt for os at få et godt samarbejde med de voksne, der er omkring dit barn i hverdagen.

Publiceret 16-01-2014