På Familiecentret kan du få rådgivning, behandling og støtte. Først skal du dog tale med en sagsbehandler - da vi kun kan hjælpe efter aftale med både dig og din sagsbehandler.

 

Familiecentret er et dagtilbud, som kan benyttes efter bevilling fra en familierådgiver fra Skive Kommunes Familiesektion. Dagtilbuddet består af:

 

  • Børn og ungerådgivningen er et rådgivnings- og behandlingstilbud til familier med børn fra 0 – 18 år, hvor barnet har udfordringer, der kan true barnets udvikling. Arbejdet udføres af psykologer og terapeutisk personale.

 

  • Familiebehandlerteamet er et familiebehandlingstilbud til familier med børn fra 0 - 18 år, hvor barnet har brug for særlig støtte. Tilbuddet kan foregå både på Familiecentret og i familiens eget hjem. Arbejdet udføres af pædagoger og terapeutisk personale.

 

  • Handicapteamet er et rådgivnings- og behandlingstilbud til familier med børn fra 0 – 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samt børn og unge med opmærksomhedsproblemer. Tilbuddet kan foregå både på Familiecentret og i familiens eget hjem. Arbejdet udføres af pædagoger og terapeutisk personale.

 

  • Familieplejeteamet yder supervision til plejefamilier samt finder bo/aflastningstilbud til børn fra 0 – 18 år, der har brug for særlig støtte. Arbejdet udføres af pædagogisk og terapeutisk personale.

 

  • Gruppeforløb/samtalegrupper er et tilbud for unge mødre, børn samt forældre. Samtalegrupperne er oprettet, fordi vi har erfaret, at der er et stort behov for, at personer (børn, unge og voksne) med særlige problemstillinger har lejlighed til at mødes med ligestillede, for der igennem at dele erfaringer og udveksle løsningsmodeller sammen med professionelle fra forskellige faggrupper. Grupperne oprettes blandt andet med det formål at skabe et netværk med ligestillede.

 

  • Samværsordning, er et tilbud, hvor børn der er anbragt uden for hjemmet kan have samvær med deres forældre og evt. andre i barnets netværk. Samværet foregår i et lokale med udgang til en stor legeplads. Der er mulighed for mange aktiviteter, såsom brætspil, playstation, se film, tegne, læse bøger. Der ud over er der Lego, Duplo og meget andet legetøj. Det er pædagogisk personale der deltager i ordningen.

 

Familiecenter Sabroegaarden

Hvis du har lyst til at vide mere om Familiecenter Sabroegaardens tilbud, er du meget velkommen til at klikke ind på vores hjemmeside.

klik her

 

 

Publiceret 13-03-2014