Tilskud til privat pasningsordning

Du kan få et tilskud til en børnepasser i dit eget hjem eller til en selvstændig børnepasser på egen adresse.

En privat pasningsordning kan ikke sidestilles med et dagtilbud. Der er i en privat pasningsordning ikke krav om:

  • at udarbejde pædagogisk læreplan
  • at sprogvurdering sker i pasningsordningen
  • formaliseret forældreindflydelse
  • pasning af dit barn hvis børnepasseren er syg
  • alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i den privat pasningsordning
  • at barnet ikke kan opsiges jf. dagtilbudslovens § 29.

 
Derudover gives der ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning

Barnet skal være 24 uger gammel og ordningen kan bruges indtil skolealderen. En aftale skal gælde i mindst to måneder.

Har du flere børn i pasning, får du ekstra tilskud til søskende.

Hvis du senere ønsker en plads i et kommunalt dagtilbud skal dit barn skrives op til en plads. Se regler for optagelse i dagtilbud.

Tilskud fra 1. januar 2020:
75% af udgiften til den private pasningsordning og maksimalt:
5.242 kr. pr. måned for børn fra 24 uger og til 2 år og 11 måneder
3.226 kr. pr. måned for børn fra 2 år og 11 måneder og til skolealder

Privat pasning

Her kan du søge om tilskud til privat pasning

Borger.dk

 

 

Digital Pladsanvisning

Her kan du skrive dit barn op

Digital Pladsanvisning

Publiceret 02-12-2019