Tilskud til pasning af egne børn

Du kan få et tilskud til at passe dit eget barn i hjemmet fra det er 24 uger og til skolestart

  • Du må ikke samtidig have anden indtjening eller modtage kontanthjælp, pension, sygedagpenge eller anden understøttelse. 
  • Du skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
  • Du skal fremvise dokumentation på 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, eller bestået "Prøve i Dansk 2".
  • Du skal have opholdt dig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

En aftale skal gælde i mindst to måneder og højst et år. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to. Tilskudsperioden kan også deles mellem barnets forældre.

Du skal betale samme skat som for lønindkomst, men ikke ATP og Arbejdsmarkedsbidrag.

Tilskuddet gives maksimalt til tre børn pr. husstand.

Hvis du senere ønsker en plads i et kommunalt dagtilbud skal dit barn skrives op til en plads. Se regler for optagelse i dagtilbud

Tilskud fra 1. januar 2020:
24 uger - 2 år og 11 mdr. pr. måned: kr. 5.883
2 år og 11 mdr. pr. måned: kr. 3.833

Pasning egne børn

Her kan du søge om tilskud til pasning af egne børn.

Borger.dk

 

Digital Pladsanvisning

Her kan du skrive dit barn op

Digital Pladsanvisning

Publiceret 02-12-2019