Du kan kombinere en deltidsplads i dagtilbud med et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddets åbningstider. Den fleksible pasningsordning uden for dagtilbuddet skal være på mindst 10 timer om ugen. Antallet af timer må dog ikke overstige en fuldtidsplads. 

Se retningslinjer og blanketter nederst.

Tilskud og takster

Det kommunale tilskud til fleksibel pasning er i 2018 beregnet med udgangspunkt i tilskuddet til privat pasning og udgør:

Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.058 kr. Tilskud pr. ekstra time: 106 kr.

Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 613 kr.
Tilskud pr. ekstra time: 61 kr.

Dog kan tilskuddet højst udgøre 75% af udgiften til den private pasningsordning og aldrig udgøre mere end det kommunale tilskud til en fuldtidsplads i privat pasning.

Forældrebetalingstaksten ved fleksibel pasning er i 2018 beregnet med udgangspunkt i forældrebetalingen for en deltidsplads og udgør:
Månedlig takst for en times pasning pr. uge i dagpleje:      63 kr.
Månedlig takst for en times pasning pr. uge i vuggestue:   81 kr.
Månedlig takst for en times pasning pr. uge i børnehave:   44 kr.

Dog kan den beregnede forældrebetaling i forbindelse med fleksibel pasning aldrig udgøre mere end forældrebetalingen for en fuldtidsplads.

Forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen (§ 11, stk. 8), er ikke berettiget til et kombinationstilbud.

 

Blanketter 

Ansøgningsskema - tilskud til fleksibel børnepasning

Pasningsaftale til kombinationstilbud

Udmeldelse af kombinationstilbud

Lønkvittering/timeseddel kombinationstilbud

Arbejdsgivererklæring

Retningslinjer

Retningslinjer for kombinationstilbud

 

Publiceret 29-08-2018