Skive Kommune besluttede august 2017 at indføre systematisk trivselsvurderinger for alle børn i kommunale dagtilbud.
Trivselsskemaet  udfyldes af personalet i Rambølls system "Hjernen og Hjertet".

I Skive Kommune har vi fokus på børns trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Vi har derfor indført, at alle dagtilbud 4 gange om året (februar, maj, august og november måneder) screener alle børns trivsel. Forskning viser, at en ensartet, simpel, struktureret og systematisk opmærksom på trivsel sikrer, at for de børn, som har behov, sættes handling i gang cirka halvandet år tidligere end ellers.

Det er helt normalt for alle, at trivsel kan svinge og variere og det er det selvfølgelig også for børn.

Det er aftalt med alle dagtilbud, at såfremt et barn 1 måned efter vurdering stadig ikke er i optimal trivsel, så indkaldes I som forældrene til en snak.

Den screening, der laves af det enkelte barn er selvfølgelig omfattet af retten til aktindsigt. Når børnene forlader dagtilbud slettes trivselsvurderingerne automatisk.

 

Publiceret 15-01-2018