Sprogvurdering

 

Alle børn, der går i børnehave i Skive Kommune, bliver sprogvurderet i 3 års og 5 års alderen og igen i børnehaveklassen. 

 

Børn med dansk som andet sprog bliver desuden sprogvurderet som 4-årig.

 

 

 

Sprogvurderingen bliver gennemført af personale i børnehaven. Hvis det ud fra sprogvurderingsresultatet er behov for det, udfylder forældrene sammen med pædagogen et spørgeskema, hvor der bliver spurgt mere ind til sprog og sprogudviklingen hos barnet.

 

Hos børn med dansk som andet sprog, bliver der også spurgt ind til modersmålet.

 

 

 

Efter sprogvurderingen bliver forældrene inviteret til en samtale om resultatet.

 

 

 

Hvis sprogvurderingen viser, at dit barn har brug for en særlig sprogindsats, vil det foregå i et tæt samarbejde med tale-hørekonsulenter og / eller tosprogsvejleder.

 

 

 

Hvis dit barn ikke går i børnehave, vil du blive kontaktet af tale-hørekonsulenten, når dit barn er omkring 3 år og 5 år.

 


Skive Kommune anvender sprogvurderingsmaterialet fra Hjernen & Hjertet Sprog (Rambøll Sprog) efter det officielle nationale sprogvurderingsmateriale. 

 

 

 

Det foregå i et tæt samarbejde med tale-hørekonsulenter.
Some description

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 26-05-2015