Skive Kommunes skoler, SFO'er, boenheder mv. er på vej til at blive kontantløse. I stedet kan elever og beboere betale med et Skive Kommunekort, som er nemt og sikkert at bruge.

Hvad er Skive Kommunekortet?

Webshop uden Skive Kommunekort

Hvordan får jeg et Skive Kommunekort?

Registrering af første Skive Kommunekort

Hvordan indbetaler jeg penge på Skive Kommunekortet?

Hvordan bruger jeg Skive Kommunekortet?

Hvor kan Skive Kommunekortet bruges?

Hvad er sikkerheden på Skive Kommunekortet?

Må jeg klippe hul i Skive Kommunekortet til en nøglering?

Kan jeg lave overtræk på Skive Kommunekortet?

Hvordan får jeg udbetalt restbeløbet på Skive Kommunekortet?

Er der gebyr på Skive Kommunekortet?

Hvad koster et Skive Kommunekort?

Kan jeg få besked når der er lav saldo på mit Skive Kommunekort?

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit Skive Kommunekort?

Hvad gør jeg, hvis jeg finder mit Skive Kommunekort igen?

Kan der oprettes flere Skive Kommune kort til en konto?

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med Skive Kommunekortet?

 


Hvad er Skive Kommunekortet?

Betalingskortet er et plastikkort med ID-nummer og indbygget chip, og det minder om Rejsekortet.

For at bruge kortet, skal der oprettes en konto, og kortet skal registreres. Kortet er personligt og må ikke lånes ud. Når en elev eller beboer ønsker at betale for f.eks. mad eller aktiviteter, så  scanner han/hun sit betalingskort. For at gøre det let, hurtigt og enkelt at bruge, har kortet ingen pinkode. Til gengæld er kortet registreret med navn, så det er svært at misbruge. Derudover kan kortet spærres og/eller sættes op med et tilladt købsbeløb pr. dag. 

Skive Kommunekortet har samme størrelse som et dankort, og kan bruges på tværs af skoler, SFO'er, ældrecentre og sociale institutioner i Skive Kommune.

Forældre/pårørende kan indbetale penge på kortet løbende og har altid mulighed for at se, hvor pengene er brugt.

Det første Skive Kommunekort er gratis. Hvis et Skive Kommunekort bliver ødelagt, tabes eller du på anden måde får brug for et nyt kort kan det bestilles til 25 kr. på betalingskort.skivekommune. Skive Kommunekortet udleveres på skolens eller institutionens kontor.

 

________________________________

Webshop uden Skive Kommunekort

Nogle institutioner har valgt at have webshop - uden Skive Kommunekort. Webshoppen kan bruges til f.eks. betaling af ture ud af huset, lejrskole, sommerfesten og lignende. Klik her for at se en vejledning til webshoppen

Til toppen af siden

_______________________________

Hvordan får jeg et Skive Kommunekort?

Det første kort bliver udleveret gratis til dig/dit barn/beboeren på hans/hendes institution.

Hvis du som pårørende også ønsker et kort, så kan du købe det på betalingskort.skivekommune.

Til toppen af siden

 ________________________________

Registrering af første Skive Kommunekort

Når det første betalingskort bliver udleveret, skal du registrere dig som bruger af kortet. Det gør du ved at logge ind på betalingskort.skivekommune 

Se vejledning her

Se vejledning på ENGELSK (english)

Se vejledning på ARABISK (arabic/العربية)

 

Se vejledning på RUSSISK (russian/русский)

 

Du skal nu sætte penge ind på kortet, for at det kan benyttes. Pengene er straks på kortet. 

Du skal registrere din mail-adresse. Dette er vigtigt, så du kan få tilsendt et nyt password, i tilfælde af, at du har glemt din nuværende kode. Mail-adressen bruges også til advisering af lav saldo.

Til toppen af siden

 ________________________________________________

Hvordan indbetaler jeg penge på Skive Kommunekortet?

For at indbetale penge på Skive Kommunekortet skal du logge ind på betalingskort.skivekommune. Vælg menupunktet "Foretag en indbetaling". Det kan du gøre på din smartphone, tablet eller computer, så længe der er forbindelse til Internettet.

Du kan minimum indsætte 50 kr. ad gangen. Det beløb du sætter ind kan fordeles på flere Skive Kommunekort f.eks. søskendes kort.

Du har mulighed for automatisk optankning af kortet. Se vejledning til automatisk optankning. 

Gebyret for indbetaling på kortet betales af Skive Kommune.

Til toppen af siden

__________________________________

Hvordan bruger jeg Skive Kommunekortet?

Skive Kommunekortet er på størrelse med et Dankort og har en chip i sig. Når barnet/beboeren køber mad, betaler for udflugter eller aktiviteter på institutionen fører han/hun kortet henover en scanner. Personalet har en skærm, hvor der fremkommer navnet på kortholder.

Forældre/pårørende kan på betalingskort.skivekommune følge med i forbruget, indsætte penge, spærre kortet, vælge at få lav saldo advisering og bestille nyt kort.

Til toppen af siden

______________________________

Hvor kan Skive Kommunekortet bruges?

Skive Kommunekortet kan bruges på de af Skive Kommunes institutioner, som har indført Skive Kommunekortet. Du kan se listen her.

Det betyder, at f.eks. kan et barn på Roslev Skole købe mad i skoleboden i Roslev og i Brårup SFO. Hvis han også besøger en bruger på Idavang, kan han også købe i deres kaffebod. Alt sammen på et Skive Kommunekort.

Til toppen af siden

____________________________________

Hvad er sikkerheden på Skive Kommunekortet?

Der er ikke pinkode på Skive Kommunekortet. Til gengæld vises navnet på kortholderen, så personalet kan se, om det er brugerens eget Skive Kommunekort, der anvendes.

På selve Skive Kommunekortet står et unikt nummer, som tilhører brugeren.

Det er kortejerens ansvar, hvis kortet forsvinder eller bliver beskadiget.

Til toppen af siden

_____________________________________________

Må jeg klippe hul i Skive Kommunekortet til en nøglering?

Nej! Der må ikke laves huller mv. i kortet. Der sidder chips (sensorer) i hele kortet, hvor huller mv. vil påvirke læsbarheden, og kortet ikke vil kunne anvendes.

Det er kortejerens ansvar, hvis kortet bliver beskadiget.

Til toppen af siden

_____________________________________

Kan jeg lave overtræk på Skive Kommunekortet?

Nej. Kortet kan IKKE overtrækkes. Hvis der ikke er penge på Skive Kommunekortet, kan det ikke bruges til betaling.

Til toppen af siden

_________________________________________________

Hvordan får jeg udbetalt restbeløbet på Skive Kommunekortet?

Hvis brugeren ikke længere har brug for Skive Kommunekortet, kan kontoens ejer få en elektronisk tilbageførsel af saldoens restbeløb.

Det sker ved at sende en mail til okit@skivekommune.dk (e-postkassen til Økonomisk Sekretariat i Skive Kommune) med oplysning om nummer på kortet, brugers navn, samt cpr.nr. til den, som skal have udbetalt beløbet.

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Til toppen af siden

______________________________

Er der gebyr på Skive Kommunekortet?

Der er ingen gebyr for brugerne.

Skive Kommune betaler det gebyr, der er for de Dankort-transaktioner, der sker når der indbetales penge på Skive Kommunekortet. Der betales ikke gebyr ved brugen af kortet.

Til toppen af siden

____________________________

Hvad koster et Skive Kommunekort?

Det første Skive Kommunekort er gratis.

Hvis du mister dit kort skal du bestille et nyt på betalingskort.skivekommune. Det koster 25 kr. Det fysiske kort bliver udleveret fra kontoret på din institutionen.

Til toppen af siden

___________________________________________________

Kan jeg få besked når der er lav saldo på mit Skive Kommunekort?

Ja, det er muligt at få tilsendt en mail, når der er lav saldo på kortet. Det tilmelder du dig under Mine stamdata på http//betalingskort.skivekommune.dk. Her sættes et flueben i ”Lav saldo Alarmering” og du indsætter selv beløbet til den ønskede værdi. Når kontoen kommer under dette beløb, sender systemet automatisk en besked til den mail, du har registeret på kontoen.

Til toppen af siden

________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg mister Skive Kommunekortet?

Hvis du mister dit Skive Kommunekort, skal du logge ind http://betalingskort.skivekommune.dk og spærre kortet.

Når du er logget ind, klikker du på "Spær kort". Vælg bruger. Indtast sikkerhedskoden. Klik på "Godkend".

Det kan være en god idé at starte med at spærre Skive Kommunekortet og vente to-tre dage, før du bestiller et nyt kort, for at se, om det gamle kort dukker op igen.

Skive Kommunekortet kan genaktiveres ved, at du klikke på "Åben kort" og klik på "Godkend" .

Du har mulighed for at bestille et nyt Skive Kommunekort i http://betalingskort.skivekommune.dk. Det koster 25 kr.

Til toppen af siden

___________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg finder mit Skive Kommunekort igen?

Hvis du blot har spærret dit Skive Kommunekort på http://betalingskort.skivekommune.dk, kan du klikke på "Åben kort" og klik på "Godkend".

Hvis du derimod har bestilt et nyt Skive Kommunekort, så vil det nye kort få et nyt nummer og nye chips i kortet. Så det tidligere kort kan ikke benyttes mere af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor kan det gamle Skive Kommunekort kasseres.

Til toppen af siden

_________________________________________________

Kan der oprettes flere Skive Kommunekort til en konto?

Der kan oprettet flere Skive Kommunekort til en konto i systemet. På den måde kan du administrere flere Skive Kommunekort samtidig. Det er praktisk hvis I f.eks. er flere i familien med hver jeres kort. 

Det er muligt at opsætte jeres forskellige Skive Kommunekort med individuelle rådighedsbeløb.

Til toppen af siden

___________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med Skive Kommunekortet?

Hvis du oplever problemer med systemet, har glemt dit password eller har problemer med spærring af Skive Kommunekortet, så kontakt Net og Data på telefon: 7025 4600 (hverdage mellem kl. 9.00 og 13.00) eller på mail: Info@elevkortet.dk

Har du problemer med indbetaling af penge på Skive Kommunekortet, udbetaling af restsum mv., så kontakt Skive Kommunes supportteam i Økonomisk Sekretariat, på telefon: 9915 5656 eller mail: okit@skivekommune.dk

Til toppen af siden

 

 

Publiceret 13-03-2019