Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, få beregnet særlig støtte i henhold til lov om aktiv socialpolitik §34.

Er du på syge- og barseldagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse m.v. kan du også være omfattet, såfremt betingelserne jf. aktivlovens § 11 er opfyldt.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter.

Særlig støtte til personer, der har ejerbolig eller andelsbolig, er tilbagebetalingspligtig i det omfang, den særlige støtte er udbetalt til dækning af udgifter i forbindelse med lån.

Publiceret 05-01-2017