Fra 1. januar 2014 kan personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som højst har 5 år til folkepensionsalderen, benytte en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension (seniorførtidspension).

Seniorførtidspension er ikke en ny type førtidspension, men en ny ansøgningsmulighed.
Det vil fortsat være et krav for at få tilkendt førtidspension, at arbejdsevnen er nedsat i et sådan omfang, at pensionen ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindelig arbejde eller ved et fleksjob.

 

Indgivelse af ansøgning
Fra 1. januar 2014 kan der ansøges om seniorførtidspension. Seniorførtidspension kan først tilkendes fra det tidspunkt, hvor du har højest 5 år til førtidspensionsalderen. Du skal desuden have haft både en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorførtidspension kan tilkendes personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv.
Vurderer kommunen, at du opfylder disse betingelser, kan det undlades at gennemføre praktiske arbejdsafklaringer eller andre forsøg på at udvikle arbejdsevnen.
Der kan derved sikres en enklere og hurtigere sagsbehandling.

Kommunen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter regler om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, når du har 5 år eller kortere tid til folkepensionsalderen, og du har haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, og i øvrigt opfylder ovennævnte betingelser.

 

6 måneders frist for afgørelse
Kommunen skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om førtidspension efter reglerne om førtidspension.

Publiceret 03-01-2014