Hvis du som førtidspensionist gerne vil arbejde, men ikke kan klare et job på almindelige vilkår, er løntilskud til førtidspensionister en mulighed. I daglig tale kaldet skånejob.

 

Regler for løntilskud til førtidspensionister
Løntilskud til førtidspensionister er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Der kan bevilges løntilskud til arbejde på både fuldtid og deltid, men betingelsen er som nævnt, at du skal modtage førtidspension og være under 65 år.

Hvis du som førtidspensionist har en restarbejdsevne, der evt. er forbedret siden tidspunkt for tilkendelse af pensionen eller på anden måde gør arbejde af et vist omfang muligt, kan der måske være mulighed for at overgå til fleksjob.

 

Løn og arbejdsvilkår
Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiver.

 

Løntilskud
For at få løntilskud til førtidspensionister skal jobbet godkendes som rimeligt af medarbejderens bopælskommune.

 

Tilskud til oplæring
Hvis den fysiske eller psykiske tilstand betyder, at der er behov for hjælp eller vejledning i forbindelse med opstart i jobbet, kan der evt. være mulighed for at bevilge mentorstøtte til dækning af virksomhedens udgifter i sådan startperiode.

 

Støtte til hjælpemidler
Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan din arbejdsgiver søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, at du kan klare arbejdet.

 
Publiceret 30-01-2014