Hvis du får folkepension eller førtidspension, kan du få nedsat medielicens, hvis du opfylder disse betingelser:

Du skal være folkepensionist eller være tilkendt førtidspension efter reglerne før 1. januar 2003.

Derudover skal du have en personlig tillægsprocent på 100.

På DR's hjemmeside kan du læse mere og udskrive et skema til ansøgning om nedsat medielicens. 

Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark, og den bliver beregnet ud fra dine eventuelle indtægter udover pensionen - se hvordan her.

Som udgangspunkt er det din forskudsopgørelse for indeværende år, der bruges i beregningen. Hvis oplysningerne er forkerte skal du rette din forskudsopgørelse via Skat.dk. De nye oplysninger bliver derefter automatisk sendt til Udbetaling Danmark, Pension.

Hvis du har spørgsmål til beregning af din tillægsprocent kan du kontakte Udbetaling Danmark på telefonnummer 7012 8061.

Når du har udfyldt skemaet til DR, kan du få det underskrevet hos kommunen, hvis betingelserne er opfyldt. Kommunen bekræfter på skemaet, at din personlige tillægsprocent er 100.

Hvis du ikke selv har mulighed for at printe ansøgningsskemaet, kan du få et udleveret ved personlig henvendelse i Borgerservice.

Har du hverken mulighed for at printe eller afhente skemaet, kan du få skemaet tilsendt ved kontakt til Borgerservice, Skive kommune på telefonnummer 9915 5500.

Medielicensen bliver gradvist afløst af mediechecken jf. ny lovgivning per 1. januar 2019. Mediechecken udbetales direkte af Udbetaling Danmark.

DR

Du kan læse mere om mediecheck her

Mediecheck

Publiceret 07-01-2019