Ledig

Jobcenter Skive hjælper ledige med afklaring og job, hvad enten du modtager dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge eller er i fleks- eller skånejob.

Følg nedenstående links til www.jobcenterskive.dk, hvor du kan læse mere om dine muligheder som ledig:

Jobcenterskive.dk:

Dagpenge              Kontanthjælp              Uddannelseshjælp
         
Revalidering   Selvforsørgende   Arbejdsmarkedsydelse
         
Jobskifte    Sygedagpenge    Fleksjob
         
         

 

 

 

 

Publiceret 18-03-2014