For at Skive Kommune kan beregne størrelsen på ”Tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed” skal du som selvstændig, afgive oplysningerne om årsindtægt på et af de nedenstående skemaer. Skemaerne anvendes både ved nye bevillinger og ved den årlige gen-beregning af størrelsen på allerede bevilligede tilskud. Således skal alle selvstændige, der modtager tilskud til bevarelsen af beskæftigelsen i egen virksomhed, hvert år og senest d. 1. november afgive oplysninger om årsindtægten for de seneste 3 år.

Har din virksomhed været drevet i mindre end 2 år, beregnes årsindtægten med baggrund i seneste regnskabsår. Beregningen er gældende for et kalenderår ad gangen. Skive Kommune skal dog foretage en ny beregning af tilskuddet, hvis der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, som har ligget til grund for beregningen af tilskuddet.

For hvert af årene opgøres årsindtægten med udgangspunkt i din virksomheds skattemæssige over- eller underskud, der reguleres, så grundlaget for beregningen bliver udtryk for din hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af virksomheden. Renteindtægter og renteudgifter og andre finansielle poster, der vedrører finansieringen af selve driften samt forrentningen af din virksomheds egenkapital, indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Hvis virksomheden er en personlig drevet virksomhed udfyldes skema 1 eller 2. Skema 1 anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlaget af de seneste årsopgørelser. Skema 2 anvendes, når der er andre forhold, som skal indgå i beregningen. Skema 2 skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Er du som selvstændig erhvervsdrivende aktie- eller anpartsindehaver i et selskab udfyldes skema 3. Skemaet skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Det udfyldte skema sendes til Ydelseskontoret:

Skive Kommune
Att.: Ydelseskontoret
Torvegade 10
7800 Skive

Eller via sikker mail til ue@skivekommune.dk . 

Skema 1

Hvis virksomheden er en personlig drevet virksomhed udfyldes skema 1 eller 2. Skema 1 anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlaget af de seneste årsopgørelser.

Skema 1

Skema 2

Skema 2 anvendes, når der er andre forhold, som skal indgå i beregningen. Skema 2 skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Skema 2

Skema 3

Er du som selvstændig erhvervsdrivende aktie- eller anpartsindehaver i et selskab udfyldes skema 3. Skemaet skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Skema 3

Publiceret 29-11-2018