Kommunen skal bruge oplysninger om fleksjobansattes fuldtidsløn.

Som arbejdsgiver har du pligt til at oplyse, hvad dine fleksjobansatte ville være berettiget til i løn, hvis den pågældende var ansat på fuld tid. Hvis den ansatte i fleksjobbet stiger i løn eller får et tillæg, skal arbejdsgiveren oplyse den nye fuldtidsløn til kommunen.

Dette gælder kun personer, der er ansat i fleksjob efter den 1. januar 2013 og således er omfattet af den nye fleksjobordning.

Den digitale blanket skal være kommunen i hænde før der kan beregnes og udbetales flekslønstilskud til den ansatte.

Den digitale blanket er til arbejdsgivers anvendelse.

Digital blanket til oplysninger om fleksjobansattes fuldtidsløn

Denne blanket bruges vedrørende fleksjobansatte, der er ansat efter den 1. januar 2013 og således er omfattet af den nye fleksjobordning.

Skema til arbejdsgiver om fuldtidsløn

Publiceret 22-11-2019