Projekter på Ældreområdet i Skive Kommune

Vi arbejder på mange forskellige projekter på Ældreområdet i Skive Kommune.

 

Ældre- og Værdighedspolitik

Skive Kommune får i perioden 2016 - 2019 ca. 9.5 mio. kroner årligt fra den nationale "værdighedsmilliard" til tiltag på Ældreområdet. På baggrund af dette har Byrådet i juni 2016 godkendt en Ældre- og Værdighedspolitik for 2016-2018. 
Du kan her læse politikken samt se en oversigt over de tiltag, der sættes i gang:

Læs mere om Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik

 

Frivillige måltidsværter

Skive Kommune fik i efteråret 2015 bevilget midler til et projekt vedrørende
”frivillige måltidsværter på plejecentre”. Bevillingen er givet fra en national pulje
vedrørende ”udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre”.
Det er denne puljes formål at udvikle og forbedre rammerne omkring måltidet for
ældre samt højne livskvaliteten gennem en positiv og stimulerende oplevelse.

Efter det første år er projektet blevet evalueret, og du kan læse midtvejsevalueringen her.

Rapport: Midtvejsevaluering af frivillige måltidsværter

Slutrapport Projekt Frivillige Måltidsværter

 

Publiceret 15-05-2018