Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg giver dig mulighed for at drøfte, hvordan du trives og klarer hverdagen. Formålet med besøget er at sætte ind før eventuelle problemer opstår. Samtalen tager udgangspunkt i det, som er væsentligt for dig.

Hvornår kan du få besøg?
  • Fra du er 80 år, får du tilbudt et forebyggende besøg mindst en gang om året
  • Når du fylder 75 år, får du tilbudt et besøg. Du og den forebyggende medarbejder vurderer i fællesskab, om der er behov for flere besøg, inden du fylder 80 år
  • Når du fylder 70 år og bor alene, får du tilbudt et besøg
  • Fra du er 65 år, hvis du oplever modgang og føler dig sårbar 
  • Fra du er 65 år, får du tilbudt besøg, hvis du har mistet en samlever eller ægtefælle
  • Fra du er 65 år får du tilbudt et besøg, hvis du er tilflytter til Skive Kommune

Du kan ikke få et besøg, hvis du:

  • Bor på plejecenter eller institution
  • Er visiteret til både personlig og praktisk hjælp, hvor hjælpen forventes at være længerevarende
  • Er psykisk sårbar og får besøg af andre relevante personalegrupper

Samtalen er fortrolig og den forebyggende medarbejder har tavshedspligt. De forebyggende medarbejdere kan ikke bevillige hjælp eller ydelser, men kan guide dig til den rette medarbejder i kommunen.

Publiceret 17-01-2019