Mere end 1000 borgere har deltaget i undersøgelsen, som viser, at der er stor tilfredshed med ældre-servicen i Skive Kommune. 

I foråret 2015 deltog 878 borgere i en tilfredshedsundersøgelse vedrørende hjemmepleje i Skive Kommune. Den viser, at 85% er tilfredse med den samlede hjælp, de modtager. Dermed er tilfredsheden i Skive Kommune 4 procentpoint højere end på landsplan.

150 borgere har deltaget I plejebolig-undersøgelsen. Her er 87% tilfredse i deres samlede vurdering af plejecentret. Der laves ikke landsdækkende undersøgelser vedr. plejeboliger.

Undersøgelsen afdækker en række temaer, fx praktisk hjælp, personlig pleje, maden og forhold omkring hjælperne. 

Resultaterne kan ses via linkene nederst på siden.

Yderligere information om brugertilfredshedsundersøgelsen kan fås hos konsulent Mette Kvist på mekv@skivekommune.dk eller på tlf 9915 6335.

 

 

 

Lokale rapporter

Der er udarbejdet lokale brugertilfredshedsrapporter til de hjemmepleje-leverandører og plejecentre, hvor minimum 10 borgere har deltaget i undersøgelsen. Dermed sikres det, at borgerens anonymitet bevares.

 

 

Publiceret 05-01-2017