Akutpladserne i Skive Kommune

Akutpladserne er målrettet borgere, der akut har brug for højt kvalificeret observation, pleje og/eller lægeordineret behandling, men hvor hospitalsindlæggelse ikke er nødvendigt.

Det kan fx være ved:

  •          forværring af en kronisk lidelse
  •          ved akut opstået sygdom
  •          eller på grund af fald-tilfælde


Et ophold på en akutplads kan som udgangspunkt vare op til 5 dage.

Skive Kommune har 3 akutpladser, der alle er beliggende på Marienlyst Plejecenter.
Der er en sygeplejerske tilknyttet akutpladserne alle dage, hele døgnet.

 

Hvem kan komme på en akutplads?

Alle sygeplejersker i kommunen, vagtlægen, praktiserende læger og hospitalspersonale kan henvise borgere til en akutplads. Henvisning sker ved at kontakte den vagthavende sygeplejerske på akutpladserne, som så tager stilling til, om en akutplads er det rette tilbud.


Transport til akutpladsen

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til en akutplads. Er dette ikke muligt, sørger kommunen for transporten. Du skal selv sørge for hjemtransport.
Forplejning under opholdet på akutstuen er gratis.

 

 

Publiceret 14-12-2017