Ældreboliger i Skive Kommune
Ældreboligerne i Skive kommune er kendetegnet ved at:    

  • boligen er i ét plan
  • der er ingen dørtrin
  • du kan altså let komme rundt – også hvis du bruger hjælpemidler
  • du kan få hjælp af hjemmeplejen i en ældrebolig på samme vilkår som hvis du bor i egen bolig
  • nederst på denne side finder du en oversigt over ældreboliger i Skive Kommune

  

Hvem kan bo i en ældrebolig? 

Skive Kommunes ældreboliger er primært til:  

  • ældre mennesker
  • handicappede
  • gangbesværede
  • andre med særlige behov

Visitation & Hjælpemidler vurderer i hvert enkelt tilfælde, om en ansøger opfylder kravene til en ældrebolig. Hvis du er berettiget til en ældrebolig vil du blive skrevet på ventelisten

Du bestemmer selv, hvor du gerne vil bo, men hvis du ønsker en bolig et bestemt sted, kan ventetiden være lang. Ved ventetid på over 1 år foretages en ny vurdering af din aktuelle situation.
Hvis du har en ægtefælle kan han/hun flytte med i ældreboligen.  

Ventelisten
Tildeling af ældreboliger foregår i hvert enkelt tilfælde efter en prioritering af visiterede borgere efter en vurdering af hvem, der har det aktuelt største behov.

Vi anbefaler, at du først bliver skrevet på ventelisten, når du er klar til at modtage et boligtilbud, idet der er en kort svarfrist og ofte kort tid til indflytningen. Hvis du gentagende gange siger nej tak til tilbud om en ældrebolig, foretager vi en ny vurdering af din aktuelle situation

 

Oversigt over ældreboliger i Skive Kommune
Herunder kan du se en oversigt over Skive Kommunes ældreboliger, samt læse mere om de enkelte boliger. Hvis der ikke er ældreboliger i det område, som du ønsker at bo i, kan du kontakte boligselskaberne og forhøre hvad de har ledige boliger i det pågældende område.
Huslejen på ældreboliger varierer - kontakt det enkelte boligselskab for nærmere information.

Kontakt AAB Skive på tlf. 9752 2733
Kontakt Bomiva på tlf. 9752 2999
Kontakt Sct. Jørgen på tlf. 8792 5925

Publiceret 08-01-2019