Kvalitetsstandarder i Pleje & Visitation
I vores kvalitetsstandarder kan du finde en beskrivelse af, hvad du kan forvente af leverandørerne, og hvad der forventes af dig som borger, samt en oversigt over tilbuddene i kommunen.
Her er et vigtigt budskab, at du vil blive tilbudt et rehabiliterende forløb, der kræver din aktive deltagelse, såfremt visitationen vurderer, at du med støtte vil kunne mestre flere opgaver i hverdagen selv. 

 

Publiceret 29-04-2016