Før du skal indlægges
Du kan forberede dig før en indlæggelse ved at:

  • gøre rent i din bolig
  • sørge for rent tøj og linned
  • indkøbe/lave mad til fryseren mm. Du kan også overveje, om du i en periode ønsker mad leveret udefra
  • aftale med familie eller venner, at de kan hjælpe med indkøb, når du kommer hjem
  • aftale med familie eller venner, at de kan hjælpe med andre konkrete opgaver efter udskrivelsen, da hjælpen fra kommunen begrænser sig til det mest nødvendige
  • sørge for at regninger mm. er betalt

 

Hjælp fra kommunen til praktisk eller personlig hjælp efter indlæggelsen
Skive Kommune kan bevilge dig midlertidig hjemmehjælp til visse personlige og/eller praktiske opgaver efter en indlæggelse. Du kan dog kun få hjælp til opgaver, som du ikke er i stand at klare selv. Det kan eksempelvis være bad eller rengøring.

 

"Hvis du har en rask ægtefælle/samlever og/eller hjemmeboende børn, kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til praktiske opgaver."

 

Hvad skal du selv gøre?
Personalet på hospitalet vil sammen med dig vurdere, om det er nødvendigt med hjemmehjælp eller andet hjælp efter udskrivelsen. Hvis I vurderer, at det er nødvendigt med hjælp vil sygehuset på dine vegne kontakte kommunen, og igangsætte hjælpen inden du kommer hjem.


Hvor længe kan du få hjælp?
Ud fra hospitalets oplysninger vil kommunen afgøre, hvor lang tid du kan få den midlertidige hjælp:

  • hjælpen skal ses som hjælp til selvhjælp, og målet er altid, at du bliver i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt
  • i nogle tilfælde vil du blive kontaktet af en mestringsmedarbejder, som vil rådgive og støtte dig i at blive selvhjulpen
  • hvis du har brug for at få forlænget den midlertidige hjælp ud over den aftalte periode, skal du henvende til Visitation & hjælpemidler
  • det vil i nogle tilfælde være muligt at lave en forhåndsaftale om fx. midlertidig hjælp til rengøring efter en indlæggelse

 

Hjælpemidler
Hvis du har brug for midlertidige hjælpemidler, vil du i nogle tilfælde blive bedt om selv at hente disse hos Skive Kommunes Hjælpemiddelservice, Kompagnigade 26, 7800 Skive.
 

Har du spørgsmål før eller efter indlæggelsen?
Du er altid velkommen til at kontakte Visitation & Hjælpemidler på tlf. 9915 6660 (tast 1) 
alle hverdage mellem kl. 8 og 9 - både før og efter indlæggelsen for nærmere information og rådgivning.

 

 

Publiceret 07-03-2014