Samarbejdet med personalet
Når du er bevilget hjælp af Skive Kommune kan du forvente følgende:

 • du får en fast kontaktperson, som opretter en elektronisk journal
 • opgaverne bliver udført af så få medarbejdere som muligt
 • personlig hjælp til pleje og måltider bliver ikke aflyst eller flyttet
 • personalet viser respekt for dig og dit hjem
 • tavshedspligten bliver  overholdt
 • personalet vil  samarbejde om at løse opgaverne
 • mødetiden hos dig kan svinge op til en halv time før og en halv time efter aftalt tidspunkt

 

Når du som borger i Skive Kommune modtager hjælp fra os har vi også nogle forventninger til dig: 

 • at du behandler medarbejderen med venlighed og respekt - uanset køn og etnisk herkomst
 • at du er hjemme på det aftalte tidspunkt
 • at du melder afbud senest dagen før, hvis den aftalte hjælp skal aflyses (direkte til hjemmeplejen)
 • at du giver besked senest dagen før, hvis den aftalte hjælp ønskes flyttet
 • at du sørger for, at familie og andre gæster selv køber ind og rydder op efter sig (inkl. opvask)
 • at du sørger for miljøvenlige rengøringsartikler og gode rengøringsredskaber
 • accepterer, at medarbejderen skal overholde regler og bestemmelser vedrørende arbejdsmiljø
 • at du sørger for at husdyr ikke er til gene for udførelse af arbejdet
 • at du giver besked til Myndighedsafdelingen, hvis der sker ændringer i din situation

 

Særlige forhold
Vær særligt opmærksom på følgende forhold:

 • medarbejderne må ikke modtage eller indgå i handel med dig
 • medarbejderne må ikke udføre opgaver i dit hjem, når du ikke er hjemme
 • dit hjem er medarbejdernes arbejdsplads. Derfor skal der foretages en vurdering af, hvordan medarbejdernes arbejdsmiljø sikres bedst muligt i det enkelte hjem. Leverandøren udleverer en vejledning om arbejdsmiljøkrav - herunder miljøvenlige rengøringsmidler
 • Skive Kommune henstiller til, at du ikke ryger under udførelse af hjælpen 

 

 

Publiceret 29-04-2016