Ansøgning om hjælp i hjemmet
Hvis du ønsker at søge om hjælp i hjemmet skal du tale med en visitator i Visitation & Hjælpemidler.
Hun vil vurdere din situation i forhold til om du er berettiget til hjælp:

  • hjælpen kan være midlertidig eller varig
  • i vurderingen indgår hele din husstand - for eksempel ægtefælle eller hjemmeboende børn
  • visitatoren kan også være behjælpelig med at skabe kontakt til en bisidder, hvis du ønsker dette


Afgørelse
Når visitatoren har truffet en afgørelse, vil du modtage et aftaleskema med begrundelse for bevillingen:

  • hvis du er blevet bevilget hjælp vil du modtage aftaleskema som indeholder en beskrivelse af indsats hvilken hjælp du har fået og mål for denne indsats
  • hvis du ikke er bevilget hjælp, vil du få et skriftligt afslag med begrundelse for vurderingen og klagevejledning
  • i afgørelsesbrevet vil det fremgå, efter hvilke lovbestemmelser afgørelsen er truffet

 

Publiceret 27-11-2015