Skive Kommune kan bevilge hjælp til flere forskellige opgaver - se eksempler herunder:

 • personlig pleje
 • bad
 • hjælp med f.eks. støttestrømper, høreapparater og briller
 • hjælp til forflytninger
 • vending og lejring
 • måltider
 • bestilling og opvarmning af færdigretter
 • opvask og oprydning i forbindelse med måltider
 • hjælp til at spise og drikke
 • tilberedning og anretning af morgenmad, mellemmåltider og smørrebrød
 • rengøring
 • rengøring af nødvendige brugsrum
 • skift af sengelinned
 • oprydning, pasning af blomster m.m.
 • rengøring af hjælpemidler
 • tøjvask
 • sortering af vasketøj
 • vask i maskine (i hjemmet eller i fællesvaskeri)
 • ophængning og nedtagning af tøj
 • sammenlægning og oprydning
 • indkøb
 • skrive indkøbsliste
 • bestilling af varer
 • sætte varer på plads
 • betaling for udbringning af varer

 

Skive Kommune kan give hjælp til særlige behov, for eksempel:

 • psykisk pleje og omsorg
 • særlig hjælp og støtte til bl.a. demente
 • anden hjælp og omsorg
 • særlig hjælp og støtte til borgere med lille eller intet netværk
 • fleksibel hjælp

 

Bytteretten
Hvis du af kommunen er bevilget praktisk og eller personlig hjælp, har du ifølge loven ret til fra tid til anden at bytte ydelser, således at du får udført de opgaver, du synes du har mest behov for.

Bytte-opgaverne skal dog være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og må ikke tage længere tid at udføre, end den opgave du fravælger.

Der er følgende regler for bytteretten:

 • Hvis du kun er visiteret til praktisk hjælp, kan du bytte til andre praktiske opgaver i hjemmet end de visiterede
 • Hvis du er visiteret til både praktisk hjælp og personlig pleje, kan du bytte både til andre praktiske opgaver og til anden personlig hjælp end den visiterede
 • Er medarbejderen i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravige det, der er aftalt, skal medarbejderen tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med denne ordlyd

Publiceret 29-04-2016