Skive Kommunes overordnede mål for ældrepolitikken
Det overordnede mål for Skive Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et selvstændigt liv med udgangspunkt i hver enkelt borgers ressourcer. Vi lægger vægt på at give hjælp til selvhjælp, og på at den enkelte borger har ret og pligt til selvbestemmelse og til at tage vare på eget liv.

 

Din indsats

Skive Kommune ønsker din aktive medvirken til at realisere det overordnede mål om, at kommunens ældre skal leve et selvstændigt liv. Vi yder derfor altid vores indsatser på en måde der gør, at du som borger i størst muligt omfang selv deltager aktivt i udførelsen af opgaverne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 29-04-2016