Hverdagsmestring - hjælp til selvhjælp
For at vi i Skive Kommune kan leve op til målet om at leve et selvstændigt liv er det vigtigt, at vi  har fokus på, at den enkelte borger bevarer sine egne færdigheder. Hverdagsmestring er derfor et tilbud om hjælp til selvhjælp.


Besøg af en mestringsmedarbejder
Når du søger om hjemmehjælp vil du blive tilbudt vejledning og træning, så du igen selv kan komme til at klare dig – helt eller delvist.
I den forbindelse vil du blive kontaktet af Skive Kommunes mestringsterapeuter.

 

Hvordan foregår mestring?
Mestringsmedarbejderen kommer hjem til dig, hvor I sammen får en uddybende samtale om din dagligdag og de problemer og udfordringer du har. Herefter laver I sammen nogle mål for det videre forløb. Det kan for eksempel være at vejlede dig i:

  • at tilrettelægge og rådgive dig omkring dine daglige gøremål
  • at rådgive og vejlede dig til indkøb af velegnede rengøringsredskaber
  • at træne dine tabte færdigheder

Du får det bedste resultat af forløbet, hvis du og terapeuten sammen kan koncentrere jer om opgaven. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at I er alene under vejlednings- og træningsforløbet.


Hvor lang tid tager det?
Forløbet med mestringsterapeuten er af kortere varighed. Kommunen forventer, at du selv er i stand til at varetage de opgaver, som I sammen har sat mål for, når forløbet slutter. Hvis det ikke er tilfældet, vil terapeuten vejlede dig i det videre forløb.

 

Publiceret 29-04-2016