Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse du har fået på hjælpemiddelområdet har du følgende muligheder:

  • Det er muligt at klage senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen
  • Skive Kommune genbehandler herefter din sag
  • Fastholder vi afgørelsen sender vi din klage med sagens akter videre til det Ankestyrelsen
  • Du kan klage både kan indgives både mundtligt og skriftligt
  • Hvis du vælger at klage skriftligt letter det sagens behandling, hvis du i klagen skriver så udførligt som muligt, hvorfor du ikke er tilfreds med afgørelsen.
  • Du er velkommen til at rette henvendelse til den medarbejder, som har truffet afgørelsen for at få den uddybet
  • Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Visitation & Hjælpemidler

 

Publiceret 26-11-2018