Frit valg på hjælpemiddelområdet
Der er frit valg af leverandør på hjælpemiddelområdet i Skive Kommune.
Det betyder, at når du er bevilget et hjælpemiddel fra Skive Kommune, så kan du selv vælge om du:

 • vil have leveret hjælpemidlet fra Skive Kommune - Hjælpemiddelservice
 • selv vil købe det, og derved benytte dig af frit valg 

 

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg
Hvis du ønsker selv at købe hjælpemidlet, altså benytte dig af frit valg, skal du være særligt opmærksom på følgende:

 • du skal selv finde den leverandør du ønsker at handle hos
 • du skal selv afprøve hjælpemidlet. Skive Kommune yder vejledning og rådgivning til dette efter behov
 • det hjælpemiddel du vil købe skal leve op til de krav og specifikationer, som er beskrevet i din bevilling fra kommunen
 • Skive kommune skal godkende hjælpemidlet før du køber det
 • hjælpemidlet skal være CE – mærket

 

Skal jeg selv betale noget hvis jeg benytter frit valg?
Skive Kommune har en indkøbsaftale på nogle af hjælpemidlerne og det kan have betydning for det økonomiske, hvis du vælger at benytte dig af frit valg:

 • hvis vi har en indkøbsaftale på det hjælpemiddel, som du er bevilget, kan du højst få refunderet det beløb, der svarer til prisen hos vores leverandør
 • hvis vi ikke har en indkøbsaftale på det hjælpemiddel du er bevilget, kan du få refunderet det beløb, som du har givet for hjælpemidlet – dog med højst hvad der svarer til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel
 • det er de sagsbehandlende terapeuter i Visitation & Hjælpemidler, der vurderer hvad der er det bedst og billigst egnede hjælpemiddel
 • vær opmærksom på, at hvis du vælger et hjælpemiddel, der er dyrere end det du er bevilget, skal du selv betale merprisen

 

Særlige forhold hvis du vælger frit valg 
Hvis du benytter dig af frit valg er der nogle særlige forhold, som du skal være opmærksom på:

 • Skive Kommune ejer hjælpemidlet, også selvom du har investeret penge i det
 • Skive Kommune yder hjælp til reparation og udskiftning, hvis hjælpemidlet har den samme kvalitet og holdbarhed, som er standard for hjælpemidlets alder. Vær opmærksom på at du har 2 års reklamationsret
 • hvis der er behov for specielle reservedele i forbindelse med reparationer kan der forekomme ekstra ventetid
 • det er muligt at få refunderet en del af din egenbetaling. Retten til refusion bortfalder dog efter fire år. En egenbetaling på op til 2.500 kr. inkl. moms refunderes ikke. Hvis du opfylder betingelserne for refusion, beregnes beløbet således: Først fratrækkes 2.500 kr. inkl. moms, og herefter nedskrives beløbet med 1/48 for hver måned. Det er derfor vigtigt, at du gemmer regningen på hjælpemidlet

 

Kan jeg altid benytte frit valg?
I nogle tilfælde kan du ikke benytte dig af frit valg. Det er eksempelvis når:

 • vi hos kommunen har et genbrugshjælpemiddel, der er identisk med det hjælpemiddel du ønsker at købe. Vær opmærksom på, at vi i dette tilfælde ikke tager højde for at farven på hjælpemidlet
 • du har fået bevilget et hjælpemiddel, der skal forbedre din hjælpers arbejdsmiljø
 • hjælpemidlet er bevilget til fælles brug i en institution

 

Publiceret 26-11-2015