Udlånshjælpemidler


Udlånshjælpemidler er typisk en kørestol, rollator og en badebænk.
Visitation & Hjælpemidler i Skive Kommune bevilger udlånshjælpemidler til personer, der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne: 

  • en nedsat funktionsevne, såvel fysisk som psykisk, betyder at din mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter er ophævet eller væsentligt nedsat
  • at lidelsen skal være varig betyder, at der ikke må være flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være en midlertidig tilstand som f.eks. et brækket ben
  • hjælpemidlet skal sikre at du kan passe dit arbejde

 

Når du er bevilget et hjælpemiddel

Hjælpemidler bevilget efter SEL § 112 ydes som udlån. Hjælpemidlet må hverken pantsættes, udlånes eller videresælges. Ved endt brug skal hjælpemidlet returneres til Hjælpemiddelservice, Kompagnigade 26, 7800 Skive, tlf. 9915 6534 

 

Vil du søge om et udlånshjælpemiddel?

Hvis du har NEM ID kan du nemt søge digitalt døgnet rundt. Hvis du ikke har NEM ID skal du enten printe et ansøgningsskema eller kontakte Visitation & Hjælpemidler, for at få et skema tilsendt.

Ansøg digital

Publiceret 15-10-2015