Udskiftning af bil
Ved hver ansøgning foretager Skive Kommune en individuel vurdering i forhold til ansøgerens funktionsnedsættelse og kørselsbehovet. 
Normalt kan du først ansøge om at få lov at udskifte bilen efter 6 år, med mindre særlige helbredsforhold gør, at det er nødvendigt tidligere. 

Vær opmærksom på, at selvom du tidligere er bevilget støtte til at købe en bil, indebærer dette ikke i sig selv, at du igen bliver bevilget støtte.
Ved evt. afslag kan du beholde din gamle bil (hvis den er fuldt afdraget), mens fritagelsen for grøn ejerafgift ophører. Er bilen/bussen fritaget for registreringsafgift, ophører denne fritagelse også, og SKAT vil inddrage afgiften. Hvis du fortsat ønsker at beholde bilen, skal du være opmærksom på, om bilen kræver stort kørekort.

Publiceret 15-10-2015