Oplysninger om dig
Når du ønsker at søge om støtte til at købe bil, støtte til udskiftning af bil, tilskud til special indretning af din nuværende bil, tilskud til kørekort eller afgiftsfritagelse har Skive Kommune brug for at få oplysninger om: 

  • hvordan er din gangfunktion, og din evne til at færdes generelt?
  • har du nogen hjælpemidler?
  • hvad er dit daglige kørselsbehov?
  • hvordan foregår transporten nu?
  • hvad er dit erhverv/er du under uddannelse?
  • økonomi (årsindkomst/betalingsevne)
  • hvordan er dine familie- og boligforhold?
  • kørekort (påtegninger)/evt. vejledende køretest
  • evt. afprøvning af bil og vurdering af billigst egnede bil

 

Skive Kommune indsamler oplysningerne bl.a. ved hjælp af ansøgningsskema og personlig samtale. En bisidder er velkommen ved samtalen.

Der er sædvanligvis brug for at indhente yderligere helbredsoplysninger fra egen læge, speciallæge eller andre relevante kilder. Når alle nødvendige oplysninger er indhentet, træffer vi en afgørelse på ansøgningen.

Publiceret 15-10-2015