Lovgrundlag
Ansøgning om støtte til køb af bil sker efter Lov om Social Service § 114.
Du kan finde yderligere oplysninger om lovgivningen, principafgørelser mv. herunder: 

  • Bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven
  • Vejl. nr. 5 af 18.01.2012 (vejledning nr. 6 til Serviceloven) om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. 
  • § 7 i Lovbekendtgørelse nr. 217 af 12/03 2007. Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler
  • Principafgørelser fra Ankestyrelsen

Publiceret 15-10-2015