Frakendelse
Du har pligt til at oplyse Skive Kommune om ændringer i dine helbredsforhold, flytning m.m.
Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for at få støtte til at købe en bil, skal Skive Kommune træffe afgørelse om at opsige dit lån.

Den samlede restgæld - både det afdragspligtige og det afdragsfrie lån, (+ evt. supplerende lån) vil forfalde til betaling.

Publiceret 15-10-2015